Doctorpatient interaction raffler engel walburga von. Slovo a slovesnost 2019-02-14

Doctorpatient interaction raffler engel walburga von Rating: 4,9/10 569 reviews

The Perception of Nonverbal Behavior in the Career Interview

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Philadelphia, Pa: John Benjamins Publishing Company; 1989;45-60. Author by : Bart Penders Language : en Publisher by : Ashgate Publishing, Ltd. We aim to provide a vast range of textbooks, rare and collectible books at a great price. Celkově se na lékařích požaduje více ohleduplnosti, dále aby si uvědomili složky lidské interakce a komunikace a s tímto vědomím se snažili o efektivní komunikaci s pacientem. Sources presented here have been supplied by the respective publishers. The questions under consideration in the present book are the following: How is the doctor-patient interaction structured in a particular culture? Please note that it may not be complete.

Next

Doctor

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

In: Walburga von Raffler-Engel, ed. The research focused on 3 interrelated contexts present in all physician-patient interactions: disease, patient, and physician. Umět v rozhovoru navázat s pacientem správný kontakt a vztah, získat jeho důvěru je základním předpokladem pro posouzení jeho stavu, pro stanovení způsobu léčení a jeho úspěšnost. A qualitative approach to primary care research: the long interview. The information provided is for educational purposes only.

Next

Doctor

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Its cross-disciplinary approach and jargon-free writing make this book an important and accessible tool for physician, scholar, and student. Relativní strnulost pacienta vykládá jako uvědomování si vlastního nižšího sociálního postavení, naopak uvolněnost lékaře svědčí o jeho citlivosti, přístupnosti, vyšším statusu. Závěrem lze konstatovat, že tato publikace je užitečná pro adepty lékařského povolání, užitečná a zajímavá pro lékařské laiky, ukazuje způsob mezioborové spolupráce lingvistiky s medicínou, z níž mají prospěch nejenom obě disciplíny, ale také veřejnost jako společenství potenciálních pacientů, protože není hranice mezi zdravím a nemocí, jak se v této publikaci také mnohokrát zdůrazňuje. Dále autorka uvádí, že stejně důležité je, aby lékař volil při řeči s pacientem vhodný a přiměřený styl a přizpůsobil se pacientovi, který přichází z určitého sociálního, kulturního, eventuálně etnického prostředí ukazuje se často, že čím je sociální status nemocného nižší, tím méně pozornosti věnuje lékař své i jeho řeči, avšak lidé všech sociálních tříd očekávají od lékaře zdvořilost a kompetenci. Cílem publikace, jak v předmluvě uvádí její editorka W.

Next

9789027250117

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Cambridge, Mass: Harvard University Press; 1986. Tři dopisy začínajícího lékaře A. Physician-patient relations in Judaism by Haas, Pauline ; 13. Humanistic challenges call for changes in curative and technological imperatives. Rozdíl mezi příspěvky z pera lingvistů a nelingvistů není nijak výrazný, jen lékaři s velkou praxí styku s pacienty mají tendenci udělovat přímo konkrétní rady, jak si počínat při rozhovoru s nemocným návod v podobě deseti zásad podává A. Týkají se například projevování nutné lékařovy autority. These essays draw on past studies of the patient-doctor relationship and generate new and important questions.

Next

9789027250117

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Sustained partnership in primary care. The dialogics of a doctor-patient relationship by Herzka, Heinz S. Native Americans were selected because type 2 diabetes is a serious concern in their communities, and use of the biopsychosocial model should be particularly important where significant sociocultural differences exist between patients and physicians. To se děje výhradně verbálními a neverbálními prostředky komunikace, jejichž užívání v různých medicínských situacích je v centru pozornosti jednotlivých příspěvků. Lékař by se měl chovat přirozeně, současně dávat najevo profesionální autoritu a lidský zájem. Primary care practice organization and preventive services delivery: a qualitative analysis. Robillard zjišťovali na rozhovoru bílého lékaře s havajskou pacientkou, jak je stereotypnost, rutinnost organizace běžného rozhovoru s diabetičkou, v němž ze strany lékaře lze očekávat jen málo výkyvů v uskutečňování jeho stabilního scénáře, porušována řečovými zvyklostmi havajské ženy, která se sice otázkám a řečovým postupům lékaře podřizuje, ale jednak projevuje nejistotu výrazy jako já nevím atp.

Next

Doctor

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Assessing the effects of physician-patient interactions on the outcomes of chronic disease. The psychoanalytic discourse by Flader, Dieter ; 8. This study, conducted in an urban Native American health center, examined the application of the biopsychosocial model by an experienced family physician Dr M. The focus of the conference and the enclosed papers is on global marketing thought, issues and practices. What is the outcome of the interaction and how does the patient benefit from it? Thousand Oaks, Calif: Sage Publications; 1994;340-52. Editors Valerie Manusov and Miles Patterson bring together preeminent scholars, from a range of disciplines, to reveal the strength of nonverbal behavior as an integral part of communication. Lékař využívá své nadřazené role např.

Next

9789027250117

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Doctor-patient relationship in the 1980s by Raffler-Engel, Walburga von ; 4. Berkeley, Calif: University of California Press; 1979;1-21. Culture, illness, and the biopsychosocial model. Using conversation analysis techniques, the authors analyze the sequential unfolding of a visit, and describe the dilemmas and conflicts faced by physicians and patients as they work through each of these activities. Doporučovaná struktura rozhovoru je stejná jako u řady rozhovorů jiných typů, s přípravnou fází, v níž kromě vzájemného pozdravu je vhodné prohodit pár slov netýkajících se přímo cíle rozhovoru, např. Tato publikace jim má pomoci proniknout do struktury rozhovorové interakce. This volume presents papers on various topics including marketing management, marketing strategy, and consumer behavior.

Next

Slovo a slovesnost

doctorpatient interaction raffler engel walburga von

Dále má lékař tendenci nahrazovat přivlastňovací zájmeno your zájmenem 1. Na rozhovoru mezi lékařem a pacientem při sestavování anamnézy ukazuje typické institucionální rutinní postupy. Lékař má řídit situaci, ale nemá při tom příliš dávat najevo svou dominanci. Grounded interpretive research: an investigation of physician socialization. U posluchačova signálu hm, kterému věnovali pozornost už jiní autoři, zjistil další významy, které jsou charakteristické zejména pro tento diskurs a které se v denních rozhovorech nevyskytují nebo jen v malé míře.

Next